Promovarea culturii antreprenoriale

 

Proiectul „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucureşti - Ilfov”, ID 150319, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul Major de Interventie 3.1, isi propune sa promoveze cultura antreprenoriala si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale pentru 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.


Activitatile propuse si intreprinse de echipa de proiect contribuie la indeplinirea obiectivului general al POS DRU 2007-2013, prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, coreland educatia si invatarea pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarand oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva, atat pentru cei 448 de beneficiari directi ai activitatilor de formare, cat si pentru beneficiarii de consiliere si asistenta tehnica, in cadrul centrelor de sprijin care au fost infiintate/dezvoltate in cadrul proiectului.

 

In cadrul Activitatii A4, Dezvoltarea schemei de ajutor si stimulente pentru sprijinirea demararii activitatilor unei afaceri, antreprenoriat si ocuparea pe cont propriu, s-a dorit stimularea elaborarii planurilor de afaceri si initierea de viitoare afaceri de catre studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri sau angajati din cadrul IMMurilor, prin acordarea de subventii si burse, fiind organizat un concurs cu premii de maxim 25.000 euro, premii care fac obiectul unei scheme de minimis.

 

Mai jos sunt prezentate cateva idei de afaceri elaborate de tineri sprijiniti si stimulati in cadrul proiectului:

 

Spot de promovare afaceri initiate in cadrul proiectului POS DRU ID 150319

 

Film de promovare proiect POS DRU ID 150319

 

ERATA
1. In conformitate cu instructiunea nr.108/11.05.2015 emisa de AM POSDRU, se elimina pragurile de eligibilitate ale cheltuielilor eligibile.
Beneficiarii vor respecta prevederile ordinului comun MMFPS si MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Ca urmare a instructiunii nr.108/11.05.2015 si a eratei la aceasta instructiune publicata de AM POSDRU in data de 13.05.2015, prin care au fost eliminate codurile CAEN aferente domeniului “Procesarea alimentelor si bauturilor”, ADR SV OLTENIA a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri.
In conformitate cu Ghidul solicitantului – Conditii specifice, pentru DMI3.1, “selectia beneficiarilor se va realiza cel tarziu la 4 luni dupa semnarea contractului de finantare”.
In aceste conditii prelungirea perioadei de depunere a planurilor de afaceri fara a se modifica termenul final de selectie implica o accelerare a procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.
Din acest motiv Cap.III din metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri – va fi completat astfel: „In functie de numarul de aplicatii depuse si de termenul de finalizare a procesului de evaluare, cat si pentru accelerarea procesului de implementare, verificarea eligibilitatii planurilor de afaceri poate incepe concomitent cu verificarea tehnico-financiara, deoarece fiecare plan de afaceri este depus intr-un numar suficient de exemplare care sa permita realizarea concomitenta a celor doua etape de evaluare”.

 

Informatii importante in ceea ce priveste depunerea planurilor de afaceri

Comunicat de presa prelungire depunere

 

In contextul publicarii spre consultare de catre AM POSDRU a draftului de instructiune privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” ADR SV OLTENIA, in calitate de beneficiar al proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti –Ilfov”, modifica:

- Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis in sensul completarii acesteia conform draftului de instructiune publicat de AM POSDRU;
- Anexa 16. Calendarul evaluării, selecției și contractării planurilor de afaceri, in sensul prelungirii termenului de depunere a planurilor de afacere pana la data de 11 mai 2015, ora 16:30.

 

Proiectul isi propune promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.


Crearea a 2 centre de sprijin si dezvoltarea a inca 3 centre deja existente, oferirea de asistenta tehnica si consultanta pentru demararea unei afaceri, precum si implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 50 de planuri de afaceri si crearea a 100 de noi locuri de munca, reprezinta principalele rezultate asteptate la finalizarea celor 10 luni de implementare a acestui contract.


Date si informatii suplimentare legate de implementarea acestui proiect pot fi oferite de doamna Simona Covrescu, responsabil publicitate si promovare, telefon 0251/412780, simona.covrescu@adroltenia.ro.

Anunt lansare
Anexa 1 - Formular inregistrare grup tinta
Anexa 2 - CV
Anexa 3 - Acord privind utilizarea datelor personale
Anexa 4 - Angajament de respectare a cerintelor proiectului
Anexa 5 - Registru de inregistrare a dosarelor de candidatura
Anexa 6 - Proces verbal de verificare a dosarelor de candidatura
Anexa 7 - Proces verbal de selectie a dosarelor de candidatura
Anexa 8 - Acord de participare
Metodologie selectie grup tinta - ID 150319