Educaţia se construieşte împreună – operator economic – şcoală – elev – familie. Fiţi alături de noi!

Pentru a creşte calitatea absolvenţilor învăţământului profesional şi pentru a acorda importanţa cuvenită legăturii directe dintre educaţie şi piaţa muncii, operatorii economici sunt invitaţi să se implice în mod direct în formarea profesională iniţială a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Aceştia vor fi prezenţi în selecţia elevilor, în formarea acestora pe parcursul stagiilor de pregătire practică şi în evaluarea finală a acestora în cadrul examenului de certificare profesională.

Companiile vor putea să formeze personal calificat pentru ca, la finalul şcolarizării, să poată recruta şi angaja cei mai buni absolvenţi. Pe durata formării, elevii vor folosi în specializare utilajele şi tehnologiile specifice ale companiilor implicate. În plus, elevii vor deveni parte a acestui program în urma unui proces de selecţie desfăşurat la nivel local, după semnarea unui contract de pregătire practică a elevilor, care implică atât unitatea de învăţământ, cât şi angajatorul care asigură pregătirea practică.

În conformitate cu Nota VET / 2804 / 19.11.2014, o etapă importantă în activitatea inspectoratelor şcolare în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 este aceea de a colecta şi centraliza adresele de solicitare a şcolarizării în învăţământul profesional cu durata de 3 ani transmise de operatorii economici. Astfel, se adresează invitaţia operatorilor economici să-şi exprime dechiderea de colaborare cu unităţile de învăţământ prin completarea Anexei 2 la şi transmiterea acesteia la Inspectoratul Şcolar Judeţean / al Municipiului Bucureşti până la data de 22 decembrie 2014.

Alte materiale în sprijinul operatorilor economici (arhiva RAR)