REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV

 

Caracteristici demo-geografice

Regiunea Bucuresti-Ilfov, constituita din municipiul Bucuresti - capitala României - si judetul Ilfov, este situata în sudul tarii, în partea centrala a Câmpiei Române. Suprafata totala a Regiunii Bucuresti-Ilfov este de 1.821 kmp, din care 13,1% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,9% al judetului Ilfov. Cele doua entitati care alcatuiesc regiunea sunt, totodata, si cele mai mici unitati teritorial administrative ale României din punct de vedere al întinderii.

Populatia regiunii, de 2.208.368 locuitori în anul 2005, este distribuita invers proportional cu dimensiunea celor doua entitati administrative. Municipiul Bucuresti este cea mai mare aglomerare urbana din România, populatia sa fiind de 1.924.959 locuitori reprezentând circa 87% populatia regiunii, peste 16% din populatia urbana a tarii, respectiv circa 9% din populatia totala a României si având o densitate de aproximativ 8.100 locuitori/kmp.

Populatia judetului Ilfov de 283.409 locuitori reprezinta numai 13% din totalul regiunii, acesta fiind situat în categoria judetelor mici ale tarii cu o densitate de aproximativ 180 locuitori/kmp.
Suprapunându-se în întregime unor subunitati ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural relativ monoton, în care predomina vaile create de apele curgatoare ce traverseaza regiunea, numeroase lacuri naturale si artificiale. Reteaua de localitati a Regiunii Bucuresti-Ilfov e constituita din 9 orase, 32 comune si 91 sate.

 

Economia regionala

Asa cum s-a întâmplat în multe alte state central si est-europene, capitala României a cunoscut un ritm de crestere economica mult mai alert decât celelalte regiuni ale tarii, s-a adaptat cel mai rapid la schimbarile economice si sociale produse de tranzitie si a atras cele mai multe investitii straine directe. În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, Bucuresti-Ilfov reprezentând principala aglomerare industriala din tara, dar forta de munca s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la economia regiunii. Tot aici se înregistreaza cel mai alert ritm de crestere a unor sectoare precum constructiile si imobiliarele, evolutii rapide înregistrând si activitatile de retail, de distributie si de management.

 

Infrastructura de transport

Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin municipiul Bucuresti, cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian national si international al tarii, se caracterizeaza printr-un înalt grad de accesibilitate, fiind situata pe cele doua coridoare europene: Axa Prioritara Europeana nr. 7 (Nadlac-Constanta) si Axa Prioritara Europeana Giurgiu-Albita, planificate a fi construite în perioada imediat urmatoare, precum si în proximitatea Dunarii (Axa Prioritara Europeana Nr. 18).

Accesibilitatea aeriana este asigurata de doua aeroporturi internationale: "Henri Coanda" (Otopeni) cel mai mare aeroport international din România (70% din transportul total aerian de pasageri din România) si "Aurel Vlaicu" (Baneasa).

Transportul public de pasageri are o retea extinsa si complexa realizându-se cu autobuze (46,2% din numarul total al mijloacelor de transport), tramvaie (20,3%), troleibuze (10,5%), metrou (22,9%). El asigura mobilitatea foarte ridicata a fortei de munca partial din zona metropolitana, autobuzele si tramvaiele transportând cel mai mare numar de pasageri.

Infrastructura educationala

Regiunea Bucuresti-Ilfov reprezinta cel mai important centru educational din România. În 2005 dispunea de 252 gradinite, 370 unitati scolare din învatamântul pre-universitar si 34 institutii de învatamânt superior. Prin cele 34 institutii de învatamânt superior, Regiunea Bucuresti-Ilfov are cel mai dezvoltat mediu universitar din România si concentreaza cel mai mare numar de studenti înregistrati în sistemul de învatamânt superior dintre regiunile României.

 

Infrastructura sanitara

Speranta de viata este cea mai ridicata din tara - 73,84 ani. În anul 2005 erau 52 spitale în Bucuresti (2,7 spitale la 100.000 locuitori pe o suprafata de 238 ha), în timp ce judetul Ilfov avea 6 spitale (2,1 spitale la 100.000 locuitori, la o suprafata de 158.300 ha).