ADRBI

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o institutie neguvernamentala, non profit de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in baza Legii 315/2004.

 

ADRBI este Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, Agentie de Implementare pentru programul Phare - Coeziune Economica si Sociala, precum si pentru programele finantate de Guvernul Romaniei.

Poza Sediu Adrbi _113x 75

Principalele activitati ale ADRBI

  • Elaborarea si reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR), a planurilor si programelor aferente la nivelul regiunii
  • Asigurarea managementului tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala
  • Promovarea regiunii si a activitatilor care decurg din politicile de dezvoltare regionala
  • Alte activitati conform atributiilor din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

 

Obiectivele ADRBI

  • Realizarea coeziunii teritoriale, economice si sociale in conformitate cu politicile UE si cu PNDR, prin dezvoltarea competentelor la nivel regional, prin promovarea cooperarii intra si inter-regionale, precum si transnationale, prin atragerea unor investitii de impact in regiune - publice, private si mixte, prin scheme de parteneriat public privat (PPP), pentru o gestionare eficienta si responsabila a programelor si proiectelor aprobate
  • Promovarea principiilor unei dezvoltari durabile a regiunii, prin implementarea PDR, accelerand procesele de inovare si transfer de know-how, atat la nivel regional si national, cat si international

Principiile dupa care isi desfasoara activitatea ADRBI sunt cele care stau la baza politicii de dezvoltare regionala in UE, respectiv subsidiaritatea, descentralizarea ?i parteneriatul.

ADRBI este organismul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov - CDRBI, in a carui coordonare se afla.