Autoritati publice locale

POR 2007-2013 - DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura
Valoare grant: 3.000.000 lei - 134.000.000 lei
Contributie beneficiar: 2%
Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua
Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Valoare grant: 700.000 lei - 85.000.000 lei Contributie beneficiar: 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Valoare grant: 350.000 lei - 3.500.000 lei Contributie beneficiar: 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Valoare grant: 10.000.000 lei - 50.000.000 lei. Contributie beneficiar: - Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Valoare grant: 1.700.000 lei - 85.000.000 lei Contributie beneficiar: 50% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Valoare grant: 1.700.000 lei - 85.000.000 lei Contributie beneficiar: 2% (faza A), 50% (faza B) Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Valoare grant: 1.700.000 lei - 85.000.000 lei Contributie beneficiar: 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic
Valoare grant: 700.000 lei - 85.000.000 lei Contributie beneficiar: 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POR 2007-2013 - DMI 5.3 Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

Valoare grant: 170.000 lei - 1.000.000 lei Contributie beneficiar: 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POS Mediu - Axa Prioritara 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
Valoare grant: - Contributie beneficiar: 0% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POS Mediu - Axa prioritara 2, Sector managementul deseurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric
Valoare grant: minim 25 milioane Euro Contributie beneficiar: minim 2% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POS Mediu - Axa Prioritara 3 - Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate
Valoare grant: minim 25 milioane Euro Contributie beneficiar: minim 5% Termen limita: Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua Mai multe informatii

POS Cresterea Competitivitatii Economice - Axa 4, DMI 4.2, Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile
Valoare grant: maximum 80 milioane lei Contributie beneficiar: variabila Termen limita: 30 aprilie 2010Mai multe informatii

POS Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Cerere de idei de proiecte pentru domeniile majore de interventie 1.1 "Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ", 1.2 "Cresterea responsabilizarii administratiei publice", 1.3 "Imbunatatirea eficacitatii organizationale", 2.1 "Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor", 2.2 "Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor".
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: Depunere continua Mai multe informatii

POS Transport - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T; Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile; Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal; Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: Nedeterminat Mai multe informatii

Programul Cadrul pentru Competitivitate si Inovare (CIP)
Valoare grant: variabila Contributie beneficiar: minim 50% Termen limita: 1 iunie 2010
Mai multe informatii

Instrumentul financiar de protectie civila - Proiecte de pregatire si prevenire
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: 31 martie 2010 Mai multe informatii

Cultura 2007-2013, Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
Valoare grant: 2.000 - 500.000 euro, in functie de componenta Contributie beneficiar: minim 50% Termen limita: Variabil, in functie de componenta Mai multe informatii

Cultura 2007-2013, Componenta 2 - Sprijinirea organismelor culturale europene
Valoare grant: 100.000 - 600.000 euro/an Contributie beneficiar: minim 20% Termen limita: 1
noiembrie al fiecarui an- pentru subventii anuale, 1 noiembrie 2010 - pentru partneriate cadru pe 3 ani cu Comisia Europeana Mai multe informatii

Cultura 2007-2013, Componenta 3 - Sprijinirea activitatilor de analiza, colectare si diseminare de informatii, de maximizare a impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: - Mai multe informatii

Programul Tineret in Actiune 2007-2013
Valoare grant: Programul are un buget general de 885 milioane EUR pentru perioada 2007-2013. Contributie beneficiar: - Termen limita: Variabil, in functie de data de incepere a proiectului Mai multe informatii

Europa pentru cetateni 2007-2013
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: Variabil, in functie de masura pe care s-a aplicat Mai multe informatii

Media 2007
Valoare grant: - Contributie beneficiar: - Termen limita: 31 decembrie 2013 Mai multe informatii