Publicatii

Documentul de Programare pentru Programul Operational Regional este un document strategic in care se definesc contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante si procedurile interne ale Programului Operational Regional. A fost negociat si agreat cu Comisia Europeana.

Documentul cadru de implementare a POR (Programul Complement) include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de interventie ale POR, precum sumele alocate proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finantarii, proiectele eligibile etc.

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

PND reprezinta documentul pe baza caruia au fost elaborate Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenita cu Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum si Programele Operationale prin care se vor implementa aceste fonduri.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este documentul strategic de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România. Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind Politica de Coeziune. Prin acest document se explicã modul în care vor fi implementate Instrumentele Structurale in Romania in perioada 2007-2013.

  • Rezumat Cadrul Strategic National de Referinta
  • Cadrul Strategic National de Referinta aprobat de Comisia Europeana - engleza

Planul de Dezvoltare Regionala Bucure?ti-Ilfov 2007-2013 reprezinta documentul fundamental privind necesarul de finantare din fonduri europene si alte fonduri internationale si nationale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de Dezvoltare. PDRBI se compune din analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si strategia regionala.